Reklamácia

Odstúpenie od zmluvy garancia vrátenia peňazí

Ako zákazník máš právo do 14 dní po prijatí zásielky odstúpiť od kúpnej zmluvy a nepoškodený tovar nám zaslať späť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ti vrátime všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie tovaru, ktoré sme na základe kúpnej zmluvy od teba prijali a to najneskôr do 7 dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru a to bezhotovostne na účet určený tebou. Ak bol zvolený iný než najlacnejší spôsob doručenia tovaru, ktorý ponúkame, budú vrátené náklady na doručenie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia tovaru. Viac info nájdeš vo VOP č. 7.

Reklamácia chybného alebo rozbitého výrobku

Každý náš zákazník má právo reklamovať chybný alebo rozbitý tovar do dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia. Reklamácia sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním. V prípade reklamácie prosíme o zaslanie fotografie, z ktorej je zrejmá chyba (pokiaľ je to možné) na e-mailovú adresu: info@xobeauty.sk. Po uznaní reklamácie, bude zákazníkovi následne zaslaný náhradný, nový výrobok. Vyhradzujeme si právo požadovať zaslanie chybného výrobku. Kupujúci má v tom prípade nárok na preplatenie obvyklého poštovné za dopravu tovaru späť k predajcovi. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní. Viac informácií vo VOP čl. 8.

Poškodenie tovaru prepravcom

Odporúčame ti skontrolovať si tovar/zásielku pri odovzdaní dopravcom a v prípade známok poškodenia si balíček neprevziať, alebo uviesť poškodenie obalu, či výrobku priamo do protokolu o prevzatí dopravcovi. Ak si aj napriek tomu zásielku prevezmeš, kontaktuj nás prosím do 24 hodín od prevzatia poškodeného tovaru na: info@xobeauty.sk. Pri kontakte je nutné uviesť číslo objednávky, alebo faktúry a priložiť fotografiu poškodeného obalu pred rozbalením výrobku, po rozbalení výrobku a poškodenie výrobku. V prípade výberu dopravcu Zásielkovňa je nutné si vždy balíček rozbaliť a prekontrolovať priamo v pobočke Zásielkovne. V prípade poškodenia tovaru dopravou je nutné toto nahlásiť priamo v priestoroch Zásielkovne. Vo chvíli, keď zásielka opustí priestory Zásielkovne už nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru, ktorá bola spôsobená dopravou. Každý výrobok balíme veľmi starostlivo do bublinkovej fólie a ďalej do krabice vyplnenej ochranným materiálom, aj napriek tomu sa však výnimočne môže stať, že prepravca balíček poškodí.

Adresa pre zaslanie reklamovaného/vráteného tovaru

Zásielku vráť v najbližšej pobočke Zásielkovne (ID e-shopu: 96346230) spoločne s týmto identifikátorom.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Reklamačný formulár